Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Wiesław Dawid

Przejdź do treści

Menu główne:

FIRMA             OFERTA             PRACE              KONTAKT

F I R M A  Firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego W.Dawid  działa na rynku od 1994 r. Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych dla firm, instytucji i osób prywatnych przede wszystkim na terenie Śląska, ale również na terenie całego kraju.  Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu i wykonawstwie w branży elektrycznej. Współpraca z innymi firmami z sektora budowlanego powodują, że do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, nie narzucając gotowych rozwiązań.  Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje oraz wysokie umiejętności praktyczne nabyte długoletnią pracą, co w efekcie gwarantuje usługi na najwyższym poziomie. Każda instalacja elektryczna opatrzona jest kompletną dokumentacją techniczną i pomiarową.

Zapraszamy do współpracy.O F E R T A
   Firma wykonuje roboty dla firm, instytucji i osób prywatnych w budownictwie przemysłowym, w centrach handlowych, stacjach paliw, hotelach, obiektach zabytkowych, budownictwie mieszkaniowym indywidualnym  i wielorodzinnym w zakresie :

 • instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w pełnym zakresie łącznie z budową linii SN i stacji transformatorowych,
 • instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych, monitoring przeciwpożarowych, domofony, bramofony ,
 • instalacji odgromowych,
 • zasilanie placów budów

Firma wykonuje również prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, stanu izolacji, odgromowej i uziemiającej oraz natężenia oświetlenia.
Firma wykonuje również projekty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w pełnym zakresie łącznie z sieciami SN i stacjami transformatorowymi bez ograniczeń.

Świadczymy również usługi w zakresie nadzoru robót elektrycznych.
P R A C E


Wykaz większych robót wykonanych w ostatnich latach :

Wykonywanie robót budowlanych oraz instalacji zasilających łącznie z przebudową sieci kablowych SN, nN i napowietrznych wraz ze stacjami transformatorowymi oraz inst. teletechnicznej, kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sygnalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pomiarami elektrycznymi na obiektach stacji paliw :

 • ARAL (14szt),
 • DEA (2szt),
 • STATOIL (2szt);

Wykonywanie instalacji zasilających łącznie z przebudową sieci kablowych SN, nN i napowietrznych wraz ze stacjami transformatorowymi oraz inst. teletechnicznej, kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sygnalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pomiarami elektrycznymi dla Centrum Handlowego „LIDL” (3 szt.);

Wykonywanie inst. zasilania dla potrzeb indywidualnych odbiorców, łącznie z przebudową sieci na NLK i budową przyłączy kablowych oraz kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z pomiarami elektrycznymi w obiektach wielkokubaturowych jak np. hala w B.Białej (kilkadziesiąt szt.);

Wykonawstwo inst. elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi w ramach SAPART-u (m.in. Gmina Tworóg , Żernica) przy budowie węzłów technologicznych, przepompownie, stacje ujęć, zasilania kablowe, monitoring sieci;

Wykonawstwo kompleksowe instalacji elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi na rzecz UG Krupski Młyn(m.in. w budynku Szkoły Podst. w Krupskim Młynie), Gminy Tworóg, Przedszkola w Krupskim Młynie;

Wykonawstwo kompleksowe instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej w 6-ściu blokach wielorodzinnych wraz z pomiarami elektrycznymi (27-mio i 18-rodzinne) na os. Ziętek w Krupskim Młynie;

Budowa linii kablowej SN i stacji transformatorowej dla PRAKTIKERA w Katowicach;

Pomiary elektryczne kontrolne stacji paliw „BP” na terenie całego kraju (50szt);

Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego (Piekary, Wadowice, Bielsko-Biała, Radzionków);

Wykonawstwo robót elektr. wraz z pomiarami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych na rzecz f-my WOLF Siemianowice Śl (na terenie całego kraju);

Wykonawstwo kompleksowe instalacji elektrycznej zewnętrznej ( stacja transf., linie kablowe SN, linie kablowe nN) dla Parku Wodnego w T. Górach ul. Obwodowa;

Wykonawstwo kompleksowe instalacji elektrycznej wraz z przyłączem elektrycznym i pomiarami elektrycznymi w budynku Komendy Powiatowej Policji w Tarn. Górach;

Wykonawstwo na rzecz Vattenfall Gliwice przyłączy energetycznych niskiego napięcia (kilkadziesiąt szt.);

Wykonawstwo na rzecz Vattenfall Gliwice linii kablowych SN (m.in. na rzecz firmy Florette w Gliwicach, firmy Megawat w Knurowie, firmy Tulipan Park w Gliwicach, Elea Radzionków);

Wykonawstwo kompleksowe instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi w budynku Banku Spółdzielczego w Świerklańcu i Tąpkowicach;

Wykonawstwo kompleksowe instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi w budynku ZOZ Tworóg;

Wykonawstwo kompleksowe instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi w Areszcie Śledczym w Wojkowicach i Wąsoszu oraz w Zakładzie karnym Przywary;

Kompleksowe wykonawstwo robót elektrycznych (linia SN, stacja transformatorowa, linie kablowe nN, inst. wewn. elektryczna, teletechniczna, sygnalizacyjna, alarmowa, odgromowa) wraz z pomiarami elektrycznymi w Zakładzie Produkcji Podłoża „Wrona” Pod Pieczarki w Panoszowie;

Kompleksowe wykonawstwo robót elektrycznych (linie kablowe nN, inst. wewn. elektryczna, teletechniczna, p.pożarowa, sygnalizacyjna, alarmowa, odgromowa) wraz z pomiarami elektrycznymi w Gościńcu „Wrochem” w Tarnowskich Górach;

Kompleksowe wykonawstwo robót elektrycznych (linie kablowe nN, inst. wewn. elektryczna, teletechniczna, p.pożarowa, sygnalizacyjna, alarmowa, odgromowa) wraz z pomiarami elektrycznymi w hotelu „NEO” w Tarnowskich Górach;

Kompleksowe wykonawstwo robót elektrycznych (linie kablowe nN, inst. wewn. elektryczna, teletechniczna, p.pożarowa,sygnalizacyjna, alarmowa, odgromowa) wraz z pomiarami elektrycznymi w Zamku Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach;.

Wykonawstwo instalacji odgromowej w hali magazynowej wielkokubaturowej f-my Velo w Gliwicach.Wykaz ważniejszych prac projektowych :

Projekt elektryczny linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowych oraz inst. elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne dla potrzeb CARREFOUR w Tarnowskich Górach ul. Kościuszki;

Projekt elektryczny linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowych oraz inst. elektryczne zewnętrzne dla potrzeb CARREFOUR w Jastrzębiu Zdroju ul. Podhalańska

Projekt elektryczny linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowych oraz inst. elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne dla potrzeb „PLUSA” w Rydułtowych ul. Raciborska;

Obsługa projektowa przyłączy na rzecz Vattenfall (kilkadziesiąt projektów przyłączy);
 • projekty zasilania i przebudowy sieci nN i SN łącznie ze stacjami transformatorowymi oraz kompleksowy projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej dla potrzeb „LIDLA” Bytom Frenzla , Bytom Stroszek, Zawiercie Piłsudskiego, Piekary Piłsudskiego, Tarnowskie Góry;
 • projekty zasilania i przebudowy sieci nN i SN łącznie ze stacjami transformatorowymi oraz kompleksowy projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej dla potrzeb stacji paliw ARAL (kilkanaście projektów);
 • projekty zasilania i przebudowy sieci nN i SN łącznie ze stacjami transformatorowymi oraz kompleksowy projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej dla potrzeb stacji paliw STATOIL (kilka projektów);
 • projekty zasilania i przebudowy sieci nN i SN łącznie ze stacjami transformatorowymi oraz kompleksowy projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej dla potrzeb stacji paliw DEA (kilka projektów);
 • projekty zasilania i przebudowy sieci nN i SN łącznie ze stacjami transformatorowymi oraz kompleksowy projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej dla potrzeb stacji paliw ORLEN w Wieszowej;
 • projekty indywidualne zasilania obiektów i budynków mieszkalnych oraz przebudowy linii kablowych i NLK;
 • projekt elektryczny linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowych oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych dla potrzeb TESCO w Tarnowskich Górach, Bytomiu, Rybniku;
 • projekt elektryczny linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowych oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla potrzeb TESCO w Rudzie Śląskiej, Tychach;

Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych dla stacji paliw BP w Tarnowskich Górach

Inwentaryzacja elektryczna dworca PKP w Gliwicach;

Projekty automatyzacji węzłów sieciowych linii napow. SN na zlec. TEKTOPROJEKT Gliwice na rzecz Vattenfall;

Projekt elektryczny linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowych oraz inst. elektryczne zewnętrzne dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w Tarn. Górach przy ul. Nakielskiej;

Projekty inst. elektrycznej na rzecz Banków Sółdz. w Tworogu, Toszku i Świerklańcu;

Projekt elektryczny zagospodarowania Parku Północnego w Miasteczku Śląskim;

Projekt elektr. kompleksowy dla hali produkcyjnej Marbach T.Góry i Pragma-Trade T.Góry;

Projekty inst. elektrycznej, alarmowej, p.poż. w zabytkowych kościółkach drewnianych w Bojszowie, Poniszowicach, Rudzińcu.


Wykaz ważniejszych prac nadzorczych :

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz Zakł. Tworzyw Sztucznych NITRON-ERG w Krupskim Młynie dla Zakładu  w Krupskim Młynie , filii w Mikołowie i Kłobucku przez 12 lat;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz Zakł. Mięsnych Śląsk w Tarn. Górach przy ul. Zagórskiej przez 6 lat;\
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz Urzędu Gminy Tworóg przez kilkanaście lat (m.in. Pałac w Brynku,
 • Zamek w Tworogu, Bank Spółdzielczy w Tworogu);
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz Urzędu Gminy Krupski Młyn przez kilkanaście lat;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz Urzędu Miasta w Toszku;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz Gminy Wielowieś;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz ZGKiM w Toszku przez kilka lat;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. wewn. na rzecz TESCO w T.Górach i w Bytomiu;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz MTBS T.Góry przy bud. zespołu bud. mieszk. wielofunkcyjnych w Rudzie Śl.-Bielszowicach przy ul. Kokota-Cynkowej;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz ZBK T.Góry przez kilka lat;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz SP ZOZ Tarn. Góry przy budowie Ośr. Zdrowia w T.Górach przy ul.Piłsudskiego;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz Immo Industry Poland Warszawa przy budowie Zakładu Rockwell w Katowicach Szopienicach przy ul. Roździeńskiego;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz indywidualnych inwestorów budynków mieszkalnych ( kilkadziesiąt obiektów);
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz ZOZ Tworóg ul. Zamkowa;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. przy rozbudowie szkoły w Miedarach;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz Biprowumet Kraków przy budowie obiektów handlowych ELEA(SIMPLY) w Radzionkowie przu ul. Unii Europejskiej, Zabrzu ul.DeGaulle`a, Katowicach ul.Panewnicka;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. przy bud. hali MARBACH w T.Górach przy ul. Zagórskiej;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. na rzecz SICDevelopment przy budowie osiedla mieszkaniowego w T.Górach przy ul. Nakielskiej;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. elektr. rewitalizacji kościółków i kapliczek zabytkowych, pod nadzorem Konserwatora Zabytków, w Bojszowie, Poniszowicach, Rudzińcu, Potępie.
K O N T A K T

FORMULARZ KONTAKTOWY

Nasz adres email : biuro@ziedawid.pl

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego inż. Wiesław Dawid.
42-693 Potępa, Odmuchów 7
tel,fax: 32/390-47-31 kom: 609-189-421
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego